MEMBRAN UYGULAMA

Genellikle binaların yapımı sırasında ya da işinin ehli olmayan, amatör kişi ve kurumlarca izole edilen yapılarda kâr amaçlı malzeme hırsızlığı veyahut üçüncü sınıf malzeme kullanımı görülmektedir. Bu durum da en çok su izolasyonunun yapıldığı teraslarınızda, balkon ve havuzlarınızda kısa zaman içerisinde daha büyük miktarlarda su kaçağına ya da yoğun rutubet sorununa neden olmaktadır. İyi bir su yalıtımının temel koşulu doğru detayların seçilmesi ve doğru uygulamanın yapılmasıdır.İyi bir su yalıtımının temel koşulu doğru detayların seçilmesi ve doğru uygulamanın yapılmasıdır.. Yalıtım membranlarının uygulanmasından önce yüzeysel problemlerin bertaraf edilmesi gerekir. Zeminde çukur ve çıkıntılar bulunmamalıdır.

Uygulama yapılacak beton yüzeyler ıslak ve nemli olmamalı, yeterli priz alma süresi tamamlanmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey üzeri ve yakın çevresi toprak, çamur ve benzeri maddelerden arındırılmalıdır. Öncelikle zemine esaslı astar uygulanması tavsiye edilir. Astar yüzeysel problemlerin minimize edilmesine yardımcı olduğu gibi, tam yapıştırma yapılan yüzeylerde membranın zeminle aderansını artırır.

Membran Çatı Uygulamaları; Uygulama yapılacak olan çatı, teras, temel, perde gibi su yalıtımı yapılacak olan alan için doğru membran seçimine ve uygulanması için titiz davranırız.

Düz veya %5'e kadar eğimli çatıların su yalıtımında iki kat membran kulllanılması, alt kat membranların cam tülü, ikinci katın polyester donatılı olması daha uygundur. Membran tipinin seçiminde,yapının kullanım biçiminin özelliklerine ve iklim şartlarına göre hareket edilir. 

Bu nedenerden ötürü membran uygulamlarımızda fiyatlarımız yapının durumuna, yerine veya mevkisine göre farklılık gösterebilmektedir.

 

SÜRME İZOLASYON​

Bütün yalıtım türlerinde önemli olan yüzey hazırlığı, sürme malzemelerle yapılacak su yalıtımında da hayati önem taşımaktadır. Sürme tip malzemelerde en titiz işçiliğin yüzey hazırlığında yapılması ve en büyük zaman diliminin bu evreye ayrılması gerekir. Aksi halde aceleye getirilen ve özensiz yapılan bir yüzey hazırlığı üzerine uygulanacak malzemenin istenen performansı göstermesi mümkün olmayacaktır.

Şahin Yapı Olarak Sürme İzolasyon konusunda size bir çok alanda hizmet vermekteyiz:  Bodrum kat dış duvarlarında,  İstinat duvarlarında,  Su depolarında, Teraslarda, Wc, banyo ve balkon gibi ıslak hacimlerde,  Temel su yalıtımlarında, Kaplıca ve hamam gibi tesislerde, Tünellerde,  Betonarme borularda,  Asansör boşluklarında,  Balık ve besin maddesi depolarında, Yeraltı cephanelikleri,  alt geçitler ve  yer altı depolarında, Otoparklarda.

Yüzey hazırlıkları nelerden oluşabilir:

- Kırık, boşluk, çökme ve çatlakların tamiri, 
- Köşeler ve keskin dönüşler yuvarlatılması, 
- Taşıyıcı olmayan katmanların kaldırılması, tozuyan yüzeylerin sağlamlaştırılması, segregasyona uğramış yüzeyin tamiri, iv. 
- Varsa parlak yüzeylerin pürüzlendirilmesi, v. 
- Tij deliklerinin doldurulması, vi. 
- Kalıp yağı, gres, boya, pas, tuz kusması gibi aderans engelleyici katmanların kaldırılması.

Su yalıtımı ürünlerinden su izolasyonu; yani suyun bir taraftan diğer tarafa geçişinin engellenmesi dışında başka bir takım özellikler de beklenmelidir. Bunlar: 
• Kimyasal dayanım, 
• Mekanik dayanım , 
• Elastikiyet, 
• Isı dayanımı, 
• Özel aderans koşulları, 
• Ekonomiklik olarak sıralanabilir.

 

 

Bu kategoride ürün bulunamadı.